07.11.2012

สัมมนาเรื่อง กิจกรรมสร้างเครือข่ายและความร่วมมือ กลุ่มอุตสาหกรรม Digital Content

สสว. และ TACGA  

ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมสัมมนา "กิจกรรมสร้างเครือข่ายและความร่วมมือ กลุ่มอุตสาหกรรม Digital Content" ในเดือน พฤศจิกายน 2555 ณ กรุงปักกิ่ง และเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน  กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดย "สมาคม TACGภายใต้การสนันสนุนจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)" 

 

กิจกรรมนี้ประกอบด้วย

1.การสัมมนา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่ตลาดโลก เป็นการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการทางด้าน Digital Content  ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 เวลา 9.30 - 16.30 น. ณ ห้องแกรนด์รัชดา ชั้น 5 อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 

2.เดินทางไปทำการเจรจาธุรกิจ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน กรุงปักกิ่ง และเซี่ยงไฮ้ เป็นเวลา 6 วัน 5 คืน ในระหว่างวันที่ 19-25 พฤศจิกายน 2555  โดยทาง สสว. และสมาคม TACGA สนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้น  ค่าตั๋วเครื่องบินของผู้ประกอบการระหว่างประเทศ ที่ต้องออกเองเป็นจำนวนเงิน 40 % และค่าตั๋วเครื่องบิน ระหว่างกรุงปักกิ่ง และเซี่ยงไฮ้ 100% ของราคาค่าตั๋วเครื่องบิน เท่านั้น (ดูรายละเอียดในใบสมัคร) 

** ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไปทำการเจรจาธุรกิจ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน จะต้องผ่านการสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่ตลาดโลก

 

หากสมาชิกบริษัทใดสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว กรุณาแจ้งความประสงค์กลับมายังฝ่ายเลขาสมาคมฯ

email : tacga@hotmail.com ด้วยค่ะ
สอบถามรายละเอียดเพิ่ม เติมได้ที่

โทร. 0 2129 3106, 08 3992 0038

ดาวน์โหลด