28.06.2013

จีน ตลาดใหม่แอนิเมชั่นและธุรกิจบันเทิงไทย

สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย (TACGA)ร่วมกับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมสัมมนา ในหัวข้อ“จีน ตลาดใหม่แอนิเมชั่นและธุรกิจบันเทิงไทย” ณ ห้องบอลรูมC โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฏาคม 2556เวลา 15.15-17.15 น. โดย ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร อัครราชฑูตฝ่ายพาณิชย์ ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน จะมาให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดจีน ที่มีศักยภาพทั้งเงินทุนและตลาดขนาดใหญ่ การสร้างความร่วมมือเพื่อเข้าถึงแหล่งทุน รูปแบบและความเป็นไปได้ของธุรกิจบันเทิงไทยในตลาดจีน จากอานิสงค์ของภาพยนตร์ “Lost in Thailand” ที่สร้างกระแสความตื่นตัวในชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของประเทศไทย และกวาดรายได้กว่า หกพันล้านบาท ในประเทศจีน

 

พลาดไม่ได้เด็ดขาด สำหรับผู้สนใจจะเข้าไปลุยธุรกิจบันเทิงในตลาดจีน!

 

สนใจเข้าฟังการสัมมนา ลงทะเบียนได้ที่ www.facebook.com/tacga.thai  รับจำนวนจำกัด เฉพาะการลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้น และไม่มีค่าใช้จ่าย