05.06.2015

TACGA ร่วมกับ WD จัดการประกวดผลงานแอนิเมชัน ภายใต้หัวข้อ The Power of Choice พลังแห่งทางเลือก

โอกาส แสดงฝีมือสำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษามาแล้วครับ TACGA ร่วมกับ WD จัดการประกวดผลงานแอนิเมชัน โดยไม่จำกัดรูปแบบ เป็นไปได้ทั้ง 3D, 2D, Motion Graphics หรือ สื่อผสม ภายใต้หัวข้อ The Power of Choice พลังแห่งทางเลือก ชิงเงินรางวัลรวม 40,000 บาท

โดยผู้ต้องการเข้าประกวดเพียงส่งรายชื่อกลุ่มผ่านทาง Tab register ของ Facebook ของ TACGA เข้าร่วมฟังกติกา และฟัง Workshop ดีๆ จากพี่ๆ แอนิเมเตอร์มืออาชีพ ในวันที่ 8 กรกฎาคม จากนั้นผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานเพื่อเข้ารับการติชมจากพี่ๆ ได้ในวันที่ 5 สิงหาคม และร่วมนำเสนอผลงาน Final ในวันที่ 21 สิงหาคม ที่ TK PARK ชั้น 8 Central World มาร่วมสนุกกันนะครับ!!!!