16.05.2012

โครงการร่วมมือไทย-มาเลเซีย เพื่อแปลงอุตสาหกรรมศิลปวัฒนธรรมและคอนเทนท์ไทยสร้างสรรค์ให้เป็นทุน

     โครงการร่วมมือระหว่างสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  สมาพันธดิจิตอลคอนเทนท์บันเทิงไทย (TDEC) ? สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(SIPA) ?ร่วมกับ MDEC ประเทศมาเลเซีย

      โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิตอลคอนเทนต์บันเทิงของไทยให้สามารถขยายเครือข่ายไปสู่ต่างประเทศ และนำผู้ผลิตด้านดิจิตอลคอนเทนต์ของประเทศไทยพบปะและเจรจาการค้ากับผู้ผลิตดิจิตอลคอนเทนต์ในประเทศมาเลเซีย รวมทั้งแสวงหาพันธมิตรทางการค้าและการลงทุนร่วม เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ
      การดำเนินโครงการดังกล่าวจะมีขึ้นในวันที่ 5-8 มิถุนายน 2555 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
      ซึ่งจะคัดเลือกกลุ่มผู้ผลิตอุตสาหกรรมดิจิตอลคอนเทนต์ของไทย (แอนิเมชั่น, เกมส์ และนิวมีเดีย, ละครและภาพยนตร์ และ รายการโทรทัศน์,ดาวเทียมและเคเบิ้ลทีวี) จำนวน 20-25 ราย เข้าร่วมศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมการทำงานของสตูดิโอผลิตดิจิตอลคอนเทนต์ชั้นนำของประเทศมาเลเซีย อาทิ Rythmn and Hues, KRU Studio พร้อมทั้งการจับคู่เจรจาการค้าจับคู่เจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการดิจิตอลคอนเทนต์ไทยกับมาเลเซีย และศึกษาตลาดดิจิตอลคอนเทนต์มาเลเซีย เพื่อรองรับการทำธุรกิจการผลิตดิจิตอลคอนเทนต์ในกลุ่มประเทศอาเซียนที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้นในอนาคต
 
      กิจกรรมในครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับการยกเว้นค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมเป็นจำนวน 15,000 บาท ดังนี้
   • ค่าพาหนะเดินทางภายในประเทศมาเลเซีย
    ค่าสถานที่เจรจาเพื่อเจรจาธุรกิจ พร้อมทำการนัด
     หมาย
    ค่าที่พัก 3 คืน
    การจัดเลี้ยงรับรอง Cocktail Networking Night
    การจัดเลี้ยงอาหาร (รายละเอียดตามกำหนดการ
     แนบ)
 
     ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างประเทศ ซึ่งทางสมาพันธ์ฯ และสมาคม TACGA จะเป็นผู้ประสานงานจัดหาเที่ยวบินที่เหมาะสม เพื่อการเดินทางเป็นหมู่คณะ โดยจะแจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่ายและตารางบินให้ทราบอีกครั้ง
     
     ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถส่งใบสมัคร พร้อมรายละเอียดของบริษัท (ดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ) และส่งกลับมาที่ TACGA ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2555??
 
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
    TACGA : โทร. 08 3992 0038 (คุณริน)
    หรือหน่วยงานร่วมจัดงาน สมาพันธ์ดิจิตอลคอนเทนต์
     บันเทิงไทย (TDEC)?Website :
     www.tdecthai.com
     ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มศึกษาเพิ่มเติม