21.03.2012

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

 

     ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาโครงการด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านอุตสาหกรรมและตลาด ICT ในวันที่ 27 มีนาคม 2555 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้อง ทีเค คอนเวนชั่น ชั้น 5 โรงแรมทีเคพาเลซ กทม.  สำหรับผู้ใดที่สนใจจะเข้าร่วมงานดังกล่าวสามารถดูรายละเอียดตารางเวลาตามไฟล์แนบ
 
ดาวน์โหลด เอกสารเพิ่มเติม