22.02.2012

Workshop for SME

 

     การจัด Workshop แนะนำการยื่นขอสินเชื่อในโครงการ SME สินเชื่อเพื่อกิจการซอฟต์แวร์ไทย ในวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2555 เวลา 9.30-12.00 น. ณ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ โดยสินเชื่อนี้สามารถขอนำไปใช้สำหรับการซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่ใช้ในการผลิตงานคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์ต่างๆ ได้ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และกำหนดการ ดังในเอกสารแนบ)
 
     หากสมาชิกบริษัทใดสนใจเข้าร่วม Workshop ดังกล่าว สามารถสำรองที่นั่งได้ที่ ฝ่ายเลขาสมาคมฯ โดยส่งอีเมลมาที่ tacga@hotmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคมนี้ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณริน 08 4066 8954
 
ดาวน์โหลด เอกสารเพิ่มเติม