• บริษัท LHAMP INTERACTIVE รับสมัคร Copy Writer ด่วนคร้าา! ติดต่อ HR@LHAMP.com
 • 30.05.2013


 • บริษัท LHAMP INTERACTIVE รับสมัคร Copy Writer ด่วนคร้าา!

  คุณสมบัติ

  คุณสมบัติ

  • มีทักษะการใช้ภาษาและความคิดสร้างสรรค์\
  • มีใจรักในการทำงาน
  • ค่าตอบแทน คิดเป็นจ๊อบ มีงานส่งให้เรื่อยๆ


  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  -เขียนและเช็คบทความโฆษณา ให้ฝ่ายอาร์ต
  -อาจจะมีรายละเอียดเพิ่มเติม ระหว่างสัมภาษณ์งาน

   

  ติดต่อ HR@LHAMP.com
 • LHAMP Co.,Ltd.